sudo killall -HUP mDNSResponder; sudo killall mDNSResponderHelper; sudo dscacheutil -flushcache